İş Hukuku

Sürekli olarak hukuki danışmanlık verdiğimiz müvekkil şirketlerimizin insan kaynakları birimleri ile mütemadiyen iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesi, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin İş Kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları birimine gereken her türlü hukuki desteğin verilmesi, işten çıkarma prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

Bunun dışında bireysel müvekkillerimize ise İş Kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi, iş akdinin feshine bağlı olarak talep edilebilecek tazminat, işe iade ve sair yasal hakların ödenmesi amacıyla gereken dava süreçlerinde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
  • İşveren aleyhine tazminat ve sair yasal hakların ödenmesi talebi ile açılacak alacak davaları ve işe iade davalarının yasal takibi
 

AVUKATA SOR

Avukatlarımıza soru sorabilmek için aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz.