İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçlu şahsa ya da kuruma ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakların tespiti amacıyla gerekli araştırmaları yaparak başlatılan icra iflas takipleri, alacaklı-borçlu arasında gerçekleştirilecek borç tasfiye görüşmeleri ve  taraflar arasında akdedilecek sulh protokolleri, iflas erteleme, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde devam eden dava süreçlerinin takibi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

AVUKATA SOR

Avukatlarımıza soru sorabilmek için aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz.