Vekaletname

Genel Vekaletname

VEKALETNAME BİLGİLERİ

  • Şahıs tarafından verilecek vekaletnamelerde, noterden, aşağıda vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda Genel Dava Vekaletnamesi verilmesi gerekmektedir. 
  • Şirket adına vekaletname çıkarılırken şirket temsilcisi olduğunuza yönelik belgeyi notere ibraz etmeniz gerekmektedir. Hem şirket yetkilisinin “şahsi” olarak hem de temsil ettiği “şirket” adına vekaletname tanzimi gerekmekte ise, ‘Şahsım adına asaleten, şirket adına vekaleten’ ibaresinin düzenlenecek olan  Genel Dava Vekaletnamesi’ne eklenmesi önem arz etmektedir.
  • Tanıma ve Tenfiz Davası için vekaletname tanzimi sırasında ; ‘yurtdışı mahkemeleri tarafından verilmiş mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi’ ibarelerinin mutlak surette  Genel Dava Vekaletnamesi’ne eklenmesi gerekmektedir.
  • İsim – Soyisim Değişikliğine, Yaş değişikliğine yönelik nüfus davaları için vekalet tanzimi sırasında;  ‘ nüfus davaları açmaya, isim ve soyisim değiştirmek için dava açmaya” ibarelerinin mutlak surette Genel Dava Vekaletnamesi’ne eklenmesi gerekmektedir.
  • Boşanma davaları için vekalet tanzimi sırasında; düzenlenecek olan vekaletname fotoğraflı olmalı ve “Boşanma Davası Açmaya” ibarelerini içermelidir.


Vekalet verilecek avukat bilgileri şu şekildedir:

Avukat: Av. Didem SERİNOVA

Adres: Adnan Kahveci Mah., Yavuz Sultan Selim Bulv., 
PerlaVista Residance, B/Blok, Kat:1, D:3, 
Beykent, Beylikdüzü, İSTANBUL

Baro: İstanbul

Baro Sicil No: 31777

AVUKATA SOR

Avukatlarımıza soru sorabilmek için aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz.